Produkty / Acquire: Základní vyhodnocovací software

Vítejte na stránkách OptoLabu

Základní vyhodnocovací software tvoří skupina skriptů a funkcí vytvořených pro vývojové a simulační prostředí Matlab 2016a, které umožňují načtení, zpracování a vyhodnocení náměrů zpětně rozptýleného signálu uložených pomocí software pro
řízení akviziční karty. Kromě zobrazení výsledků analýz jsou součástí také dialogová okna pro výběr požadovaného záznamu a okna pro nastavení parametrů (délka vlákna, opakovací kmitočet pulzů, rozsahy kanálů akviziční karty, atd.) nového záznamu a jeho spuštění s využitím software pro řízení akviziční karty.

Výsledek projektu Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur, VI20152020045.

General Public License.

Pro více informací kontaktujte: doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (munster@vutbr.cz)