Miloslava Filka a kol.

Vítejte na stránkách OptoLabu

 OPTOELEKTRONIKA PRO TELEKOMUNIKACE A INFORMATIKU

Přichází k Vám druhé, rozšířené a doplněné vyprodané vydání knihy Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Optika, optické přenosy stále něco tajemné, nové – ale není tomu tak. Optika je stará, i když v počátcích to bylo něco nepochopitelného, přenos dat a informací po skleněném vlákně.

Kniha čtenáři objasňuje problematiku optoelektroniky od základů, ale i čtenáře se znalostí problematiky zde jistě najde nové informace k problematice měření parametrů a zpracování výsledků, základy optických vláknových senzorů aj.

Knihu je možné objednat u pana profesora Filky (filka@feec.vutbr.cz, +420 54114 6922) nebo https://www.profiber.eu/eshop/cz/prislusenstvi/literatura/optoelektronika-pro-telekomunikace-a-informatiku/.