Produkty / Security systems graphical user interface

Vítejte na stránkách OptoLabu

Software slouží ke správě sítě detektorů. Jeho prostřednictvím je možné nejen jednotlivé detektory identifikovat a konfigurovat, ale také zachytávat, archivovat, exportovat, zobrazovat a vyhodnocovat měřená data. Software je řešen jako distribuovaný, kde jádrem je společný databázový systém sloužící k uchovávání dat. Jeden či více datových adaptérů zabezpečují komunikaci s detektory. Webový server umožňuje následně přístup libovolnému množství uživatelů s možností přiřazení různých rolí provádět zmíněné konfigurační či analytické úkony.

Výsledek projektu Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur, VI20152020045.

General Public License.

Pro více informací kontaktujte: doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (munster@vutbr.cz)