Produkty / Software pro řízení akviziční karty

Vítejte na stránkách OptoLabu

Software pro řízení akviziční karty tvoří softwarová knihovna vyvinutá v jazyce C/C++ implementující rozhraní abstraktních objektů, použitých jako mezivrstva mezi ovladači akvizičních karet různých výrobců a základním vyhodnocovacím software
senzorického systému pro řízení a příjem dat z akviziční jednotky. Díky implementaci rozhraní pro výměnu konfigurace mezi objekty jazyka C/C++ a strukturami prostředí Matlab je možné knihovnu používat nejen v programech v jazyce C/C++ ale i v rámci prostředí Matlab engine. Implementace proběhla v prostředí Visual Studio C/C++ 2017 a Matlab 2016a.

Výsledek projektu Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur, VI20152020045.

General Public License.

Pro více informací kontaktujte: doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (munster@vutbr.cz)