Produkty / Software pro zpracování dat systému inteligentních technických textilií

Vítejte na stránkách OptoLabu

Software se skládá se ze tří částí. První část zpracovává data získaná měřením vlnové délky braggových mřížek osazených v blocích netkaných textilií. Druhá část reprezentuje grafické uživatelské rozhraní umožňující vzdálený dohled nad celým systémem inteligentních textilií, zobrazení topologie systému, vnitřních parametrů a aktuálního hodnoty teploty a mechanického pnutí pro jednotlivé části. Třetí částí je konfigurační nástroj, pomocí kterého lze snadno a intuitivně celý systém nastavit – topologii systému a vnitřní parametry jednotlivých bloků netkaných textilií.

Výsledek projektu Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur, VI20172020067.

General Public License.

Pro více informací kontaktujte: doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (munster@vutbr.cz)