Produkty / Analyzátor změny stavu polarizace

Vítejte na stránkách OptoLabu

Funkční vzorek popisuje zařízení pro detekci změn polarizace v optickém vlákně. Skládá se z optovláknové sestavy optického laseru (volitelně), optické vyhodnocovací jednotky a vestavěného vyhodnocovacího jednodeskového počítače, který dokáže průměrovat naměřený signál a dále odesílat předzpracovaná data do PC nebo přímo na server pro následné zpracování a vyhodnocení získaných dat.

Výsledek projektu Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur, VI20152020045.

Pro více informací kontaktujte: doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (munster@vutbr.cz)