Produkty

Vítejte na stránkách OptoLabu

Acquire: Základní vyhodnocovací software

Základní vyhodnocovací software tvoří skupina skriptů a funkcí vytvořených pro vývojové a simulační prostředí Matlab 2016a, které umožňují načtení, zpracování a vyhodnocení náměrů zpětně rozptýleného signálu uložených pomocí software prořízení akvizi...

Analyzátor změny stavu polarizace

Funkční vzorek popisuje zařízení pro detekci změn polarizace v optickém vlákně. Skládá se z optovláknové sestavy optického laseru (volitelně), optické vyhodnocovací jednotky a vestavěného vyhodnocovacího jednodeskového počítače, který dokáže průměrov...

GUI pro vyhodnocení seismické činnosti pomocí optických vláknových senzorů

Autoři: Martin Pitrun, Petr Münster, Petr Dejdar, Tomáš Horváth Měření seismické činnosti představuje sadu náměrů, které je nezbytné zpracovat. Jako ideální nástroj se jeví nástroj MATLAB, prootže disponuje řadou nadefinovaných filtrů. V MATLABu lze...

Dohledový subsystém distribuovaného měřicího systému

Autoři: Milan Bartl, Vít Novotný, Radko Krkoš K dohledování a obecnému ovládání a konfiguraci distribuovaného měřicího systému bylo v rámci projektu vytvořeno rozhraní ve formě webové aplikace, které tyto základní úlohy umožňuje realizovat. Primár...

Dvoukanálový zdroj pro SLED

Autoři: Petr Münster, Martin Pitrun, Tomáš Horváth, Petr Dejdar Obvod je schopen dodávat proud až do 200 mA, díky pouzdru SOT-223 snese trvalou výkonovou ztrátu i přes 1 W a výstupní proud se jednoduše nastavuje pomocí dvou externích rezistorů. LT...

Generátor optických měřicích pulzů pro měření optických tras

Funkční vzorek vzniklý ve spolupráci se společností Optokon, a.s. je zařízení pro generování výkonových úzkospektrálních optických pulzů s danou šířkou, výkonem a s daným opakovacím kmitočtem pro měření jednovidových optických tras a využití připoj...

Generátor reportů k náměrům optických tras

Autoři: Michaj Jurčík, Tomáš Horváth, Petr Münster, Radim Šifta Licence: This software is licensed as closed source software under exclusive legal right of the copyright holder. The software is free for personal use only. For more information abo...

GUI pro senzorické systémy na bázi fázového OTDR

Autoři: Petr Dejdar, Petr Münster, Tomáš Horváth, Martin Pitrun Celý program (čelní panel je na obrázku níže) je koncipován tak, že jako první po spuštění proběhne detekce EDFA modulů. V případě detekování některého z modulů dojde k přiřazení modulu...

Jádro modulárního měřícího systému

Autoři: Radko Krkoš, Milan Bartl, Vít Novotný, Jaroslav Koton V rámci řešení projektu ve spolupráci se společností OPTOKON, a.s. bylo vyvinuto programové vybavení sloužící pro měřicí systém jako jádro, do kterého je možné instalovat moduly s různo...

Modul generátoru Millerova kódu pro OptSim

Autoři: Radek Fujdiak, Tomáš Horváth, Jiří Mišurec, Radim Šifta, Petr Münster Licence: This software is licensed as closed source software under exclusive legal right of the copyright holder. The software is free for personal use only. For more i...

Modul přístupu k databázi

Autoři: Milan Bartl, Petr Sysel, Vít Novotný, Radko Krkoš Jedná se o knihovnu funkcí a další nadstavbu zabezpečující pro měřící systém komunikaci s databázovým systémem pro načítání konfigurace specifické pro daný měřicí systém, parametrů zpracová...

Modul pro správu distribuovaného akustického senzoru

Autoři: Vít Novotný, Milan Bartl, Radko Krkoš, Petr Münster, Radim Šifta Ve spolupráci se společností OPTOKON, a.s. byl vyvinut funkčně uzavřený modul, který realizuje základní funkce pro specializaci měřicího systému jako distribuovaného akustick...

Modul zobrazení Brillouinova frekvenčního posunu pro OptSim

Autoři: Petr Münster, Radim Šifta Licence: This software is licensed as closed source software under exclusive legal right of the copyright holder. The software is free for personal use only. For more information about the license, please contact: ...

Plánovač měření pro EXFO FTB-5700

Program “Plánovač měření pro EXFO FTB-5700” vychází z bakalářské práce “NÁVRH A REALIZACE PROGRAMU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ EXFO FTB-5700”. Program umožňuje automatické ovládání měřicího programu přístroje EXFO FTB 200. Platforma FTB 200 s mod...

Přípravek na makroohyby optických vláken

Autoři: Petr Münster, Radim Šifta Popis Přípravek sloužící k měření závislosti útlumu optického jednovidového vlákna na poloměru ohybu. Jsou použita optická vlákna typu G.652D, G.657A a G.655. Poloměry ohybů jsou 5, 7 a 10 mm. Délka jednotlivých ...

Software pro návrh metropolitních sítí

Autoři: Michal Jurčík, Tomáš Horváth, Petr Münster, Ondřej Krajsa Licence: This software is licensed as closed source software under exclusive legal right of the copyright holder. The software is free for personal use only. For more information a...

Security systems graphical user interface

Software slouží ke správě sítě detektorů. Jeho prostřednictvím je možné nejen jednotlivé detektory identifikovat a konfigurovat, ale také zachytávat, archivovat, exportovat, zobrazovat a vyhodnocovat měřená data. Software je řešen jako distribuovaný,...

Software pro řízení akviziční karty

Software pro řízení akviziční karty tvoří softwarová knihovna vyvinutá v jazyce C/C++ implementující rozhraní abstraktních objektů, použitých jako mezivrstva mezi ovladači akvizičních karet různých výrobců a základním vyhodnocovacím softwaresenzorick...

Software pro vizualizaci komunikace mezi jednotkami OLT a ONU v sítích XG-PON

Autoři: Michaj Jurčík, Tomáš Horváth, Petr Münster, Milan Čučka Licence: This software is licensed as closed source software under exclusive legal right of the copyright holder. The software is free for personal use only. For more information abo...

Software pro zpracování dat systému inteligentních technických textilií

Software se skládá se ze tří částí. První část zpracovává data získaná měřením vlnové délky braggových mřížek osazených v blocích netkaných textilií. Druhá část reprezentuje grafické uživatelské rozhraní umožňující vzdálený dohled nad celým systémem ...

Textilie se snímáním deformací

Funkční vzorek Textilie se snímáním deformací. Každý blok je tvořen čtyřmi kvadranty. Dílčí kvadranty mají implementovaný jeden měřící element v případě měření teploty, respektive dva elementy v případě měření teploty a tahu (mechanických deformací) ...

Textilie s teplotním snímáním

Podstatou technického řešení je pomocí vhodných typů lepidel spojit 3, případně 4 vrstvy technických textilií a mezi tyto vrstvy implementovat optické vlákno s FBG (Braggovy vláknové mřížky) vláknovými senzory. Výsledek projektu Inteligentní technic...