Členové / náš tým

Vítejte na stránkách OptoLabu

O nás

Představení

Stránky skupiny laboratoře optických sítí ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně.

Naše výzkumné aktivity se soustředí na modernizaci a zabezpečení optických komunikačních sítí. Nedávné články a studie našeho týmu reflektují několik klíčových oblastí:

Pracujeme na rozvoji softwarových řešení, která umožňují lepší komunikaci mezi různými systémy, včetně umělé inteligence, což má potenciál zvýšit efektivitu optických sítí. Dále zkoumáme možnosti zvýšení efektivity ochrany optických sítí před neoprávněným odposlechem a útoky.

Náš tým také věnuje pozornost vývoji senzorů pro monitorování optických kabelů a jejich citlivosti na akustické vibrace, což může mít zásadní význam pro bezpečnost těchto sítí. Strojové učení hraje klíčovou roli při zabezpečení optických sítí, a proto se naší pozornosti dostává i tato oblast.

Kromě toho jsme zapojeni do výzkumu v oblasti kvantové kryptografie pro bezpečnou komunikaci v datových sítích a vytváříme moderní optické senzory pro monitorování a zabezpečení kritické infrastruktury. Naše výzkumné aktivity se řídí nejnovějšími trendy a technologiemi, s cílem poskytovat praktická řešení pro vylepšení komunikace a zabezpečení moderních optických sítí.

Studenti mají zkušenosti s prací na zahraničních projektech:

  • ve Francii, na škole ESIGELEC, výzkum v oblasti polovodičových zesilovačů v pasivních optických sítích.
  • v Dánsku, na škole DTU, výzkum v oblasti vysokorychlostních optických komunikacích

Our Skills

Storage Consulting

85%

Server Management

60%

Security Assesments

95%

Disaster Recovery

80%

doc. Ing. Petr Münster, Ph.D.

Člen Optolabu

Svůj titul Ing. získal v roce 2010 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně. Zabývá se optickými sítěmi a zejména pasivními optickými sítěmi, parametry sítí FTTx...

Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.

Člen Optolabu

Je mladým vědcem působícím na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 2017 získal doktorát v oboru komunikace a informatika na Vysokém učení technickém v Brně. Na svém kontě má více než 80 recenzovaných příspěvků a článků. Mezi jeho současné výzkumné zájmy patří pasivní optické sítě, softwarově definované optické sítě, kvantová distribuce klíčů a snímání.

Ing. Petr Dejdar

Člen Optolabu

Narozen v roce 1993 v Moravské Třebové. Působí jako mladý vědecký pracovník na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 2018 získal titul Ing. v oboru teleinformatika na VUT v Brně. Na svém kontě má více než 30 recenzovaných příspěvků a článků. V současné době se zabývá výzkumem senzoriky, zejména distribuovaných optovláknových senzorů.

Ing. Adrian Tomašov

Člen Optolabu

Ing. Andrián Tomašov, student doktorského studijního programu na Vysokém učení technickém v Brně, se specializuje na informační bezpečnost a optické sítě.Mezi jeho oblasti výzkumu se řadí využití strojového učení a distribuovaného snímání k zvýšení bezpečnosti optické vláknové infrastruktury. Jeho příspěvky významně přispěly k porozumění oboru zabezpečení optických vláken a odolnosti sítě.

Ing. Pavel Záviška, Ph.D.

Člen Optolabu

V roce 2017 vystudoval magisterský obor Telekomunikační a informační technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V rámci doktorského studia, které úspěšně ukončil v roce 2022, se věnoval rekonstrukčním úlohám zvukových signálů s využitím řídkých reprezentací. Nyní se zabývá zpracováním signálů z distribuovaných optovláknových systémů.

Ing. Ondřej Klíčník

Člen Optolabu