Členové / náš tým

Vítejte na stránkách OptoLabu

O nás

Představení

Stránky skupiny laboratoře optických sítí ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně.

Výzkum skupiny je zaměřen na možnosti nasazení pasivních optických sítí. V laboratoři byly softwarově testovány různé modulační formáty a jejich vliv na přenos optického signálu jednak v pasivních optických sítích s přenosem založeným na časovém dělelní (TDM-PON), tak i v pasivních optických sítích založených na vlnovém dělení (WDM-PON). Pro TDM-PON bylo simulacemi ověřeno, že nižší chybovosti by mohlo být dosaženo změnou modulačního formátu, WDM-PON dosahují nejnižší chybovosti při současně používaném formátu NRZ. Další výzkum probíhal v oblasti optických zesilovačů vhodných pro PON s obousměrným přenosem s cílem prodlužování přenosové vzdálenosti. Jako nejvhodnější se jeví polovodičové zesilovače SOA, které umožňují zesilování v obou směrech, ale jejich úzká spektrální charakteristika nedovoluje použití v TDM-PON. Z toho důvodu je nutné používat samotné zesilovače pro každý směr přenosu. Výhodou polovodičových zesilovačů v porovnání s vláknovými zesilovači je jejich cena a velikost, takže nemusí být instalovány pouze v rozvodných, ale i jako průběžné zesilovače.

Studenti mají zkušenosti s prací na zahraničních projektech:

  • ve Francii, na škole ESIGELEC, výzkum v oblasti polovodičových zesilovačů v pasivních optických sítích.
  • v Dánsku, na škole DTU, výzkum v oblasti vysokorychlostních optických komunikacích

Our Skills

Storage Consulting

85%

Server Management

60%

Security Assesments

95%

Disaster Recovery

80%

prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.

Vedoucí optolabu

Absolvoval FE VUT v roce 1968 v oboru Sdělovací technika po vedeních. V roce 1978 obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 1981, na základě habilitace byl jmenován docentem pro obor Telekomunikace. V roce 2010 byl jmenován profesorem. V rámci vědecké činnosti se zabývá problematikou nových metod přenosu a optickou komunikací.

Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.

Člen Pptolabu

Svůj titul Ing. získal v roce 2013 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně. Zabývá se optimalizací služeb v optických přístupových sítích FTTx

Ing. Petr Münster, Ph.D.

Člen Optolabu

Svůj titul Ing. získal v roce 2010 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně. Zabývá se optickými sítěmi a zejména pasivními optickými sítěmi, parametry sítí FTTx...

Ing. Petr Dejdar

Člen Optolabu

Svůj titul Ing. získal v roce 2018 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně.

Ing. Milan Čučka

Člen Optolabu

Svůj titul Ing. získal v roce 2014 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně. Zabývá se distribuovanými optovláknovými systémy.

Ing. František Urban

Člen Optolabu

Svůj titul Ing. získal v roce 2014 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně. Zabývá se prvky s podélnými fotonickými strukturami v optických vláknech.

Ing. David Grenar

Člen Optolabu

Svůj titul Ing. získal na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně. Zabývá se měřením a monitorováním výkonnostních parametrů sítí NGA/NGN.