Členové / Ing. Pavel Záviška, Ph.D.

Vítejte na stránkách OptoLabu

Ing. Pavel Záviška, Ph.D.

V roce 2017 vystudoval magisterský obor Telekomunikační a informační technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V rámci doktorského studia, které úspěšně ukončil v roce 2022, se věnoval rekonstrukčním úlohám zvukových signálů s využitím řídkých reprezentací. Nyní se zabývá zpracováním signálů z distribuovaných optovláknových systémů.

E-mail: Pavel.Zaviska@vut.cz

Telefon: +420 54114 6922

Místnost: SD5.66 (Technická 12, Brno 61600)

Projekty

 • 2020

  Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Perceptually motivated restoration of highly degraded audio signals, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Restoration of lost information in digital signals, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  7AMB15AT033, Moderní metody restaurace digitálních audiosignálů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

Prublikace

 • 2023

  ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P.; MOKRÝ, O. Multiple Hankel matrix rank minimization for audio inpainting. In Proceedings of the 2023 46th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech republic: IEEE, 2023. s. 47-51. ISBN: 979-8-3503-0396-4.
  Detail | WWW

 • 2022

  DEJDAR, P.; ZÁVIŠKA, P.; VALACH, S.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. Image Edge Detection Methods in Perimeter Security Systems Using Distributed Fiber Optical Sensing. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 12, s. 1-13. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ZÁVIŠKA, P.; DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. Dvourozměrná detekce hran pro distribuovaný optovláknový detekční systém. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 24, č. 2, s. 43-48. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P. Audio Declipping with (Weighted) Analysis Social Sparsity. In Proceedings of the 2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech republic: IEEE, 2022. s. 407-412. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
  Detail | WWW

 • Další publikace