Projekty

Vítejte na stránkách OptoLabu

Hloubková hardwarová detekce síťového provozu pasivních optických sítí nové generace v kritických infrastrukturách

Konec projektu 31. prosince 2022

Opomíjenou součástí kritických infrastruktur jsou dnes výrazně se rozvíjející pasivní optické sítě typu XG-PON, které postupně dle obchodních analýz nahrazují GPON sítě. Cíl projektu je směřován na výzkum, návrh a vývoj aktivního síťového FPGA prvku,...

Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur

Konec projektu 31. prosince 2020

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj funkčních průmyslových textilií s optickými senzorickými prvky pro snímání a měření fyzikálních veličin jako je teplota, tlak, mechanické deformace, chemické změny apod. Včasná detekce stavu a případných změn ...

Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítích

Konec projektu 31. prosince 2020

Projekt je soustředěn na výzkum, návrh a vývoj aktivního síťového prvku, hardwarové karty FPGA, která umožní efektivní analýzu přenášených struktur dat v optické síti v reálném čase, založené na standardech xPON. Přináší inovaci v oblasti bezpečnosti...

Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur

Konec projektu 31. srpna 2020

Vláknová infrastruktura je naprosto esenciální pro naprostou většinu přenosů informace na větší vzdálenosti. To se samozřejmě týká i komunikacestátní správy, výzkumných organizací, bank, bezpečnostních složek nebo nemocnic. V dalších případech se tak...

Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních prvcích kritických infrastruktur

Konec projektu 31. prosince 2019

Zadní vrátka mohou představovat velké bezpečnostní riziko nejen z důvodu možnosti sledování mnohých parametrů ze strany výrobce, ale další riziko představuje také znalost topologie vlastníka sítě. Cílem projektu je během tří let navrhnout a realizov...