Členové / doc. Ing. Petr Münster, Ph.D.

Vítejte na stránkách OptoLabu

doc. Ing. Petr Münster, Ph.D.

Svůj titul Ing. získal v roce 2010 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně.  Zabývá se optickými sítěmi a zejména pasivními optickými sítěmi, parametry sítí FTTx a kvalitou služeb pasivních optických sítí.

E-mail: munster@vut.cz

Telefon: +420 54114 6931

Místnost: SD5.69 (Technická 12, Brno 61600)

Projekty:

 • 2023

  Kybernetická bezpečnost elektronických komunikačních a informačních systémů a sítí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  VK01030114, Výzkum citlivosti dutých optických vláken na vlnění v akustickém spektru, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  VK01030121, Distribuovaný optický-vláknový senzorický systém středního dosahu pro monitorování akustických vibrací a teploty na kritických infrastrukturách, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 30.06.2026
  Detail

  VK01030048, Detekce anomálií v kritických infrastrukturách s využitím strojového učení, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  TK04030168, Tolerantní jaderná paliva pro malé modulární reaktory a jejich bezpečnostní hodnocení, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2021

  VJ01010035, Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2020

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních a systémů a jejich využití pro zabezpečení kritických infrastruktur, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Hloubková hardwarová detekce síťového provozu pasivních optických sítí nové generace v kritických infrastrukturách, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 26.12.2022
  Detail

 • 2017

  Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  VI20172020067, Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  VI20172019072, Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních prvcích kritických infrastruktur, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2015

  VI20152020045, Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur, zahájení: 01.09.2015, ukončení: 31.08.2020
  Detail

 • 2014

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Zavedení moderních přenosových medií do předmětu Přenosová media, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výzkum elektronických komunikačních systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

Publikace:

 • OUJEZSKÝ, V.; TOMAŠOV, A.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M. Software manuál - Komunikační jednotka API se systémy KI. Brno: 2023.
  Detail

  TOMAŠOV, A.; DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; BARCÍK, P.; DA ROS, F. Enhancing fiber security using a simple state of polarization analyzer and machine learning. OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 2023, roč. 167, č. 2023, ISSN: 1879-2545.
  Detail | WWW

  SPURNÝ, V.; MÜNSTER, P. Enhancing the efficiency of fiber optic eavesdropping. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 (General Papers). Brno, Czech republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2023. s. 199-201. ISBN: 978-80-214-6153-6.
  Detail | WWW

  DEJDAR, P.; MOKRÝ, O.; ČÍŽEK, M.; RAJMIC, P.; MÜNSTER, P.; SCHIMMEL, J.; PRAVDOVÁ, L.; HORVÁTH, T.; ČÍP, O. Characterization of sensitivity of optical fiber cables to acoustic vibrations. Scientific Reports, 2023, roč. 13, č. 7068, ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

 • 2022

  ZÁVIŠKA, P.; DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. Dvourozměrná detekce hran pro distribuovaný optovláknový detekční systém. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 24, č. 2, s. 43-48. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  KLÍČNÍK, O.; TOMAŠOV, A.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; HAJNÝ, J. Long-term Parameters Monitoring of the IDQ Clavis 3 QKD System. In 2022 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM). Split, Croatia: IEEE, 2022. s. 1-4. ISBN: 978-953-290-117-7.
  Detail | WWW

  SPURNÝ, V.; MÜNSTER, P.; TOMAŠOV, A.; HORVÁTH, T.; SKAJLO, E. Physical Layer Components Security Risks in Optical Fiber Infrastructures. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 2, s. 1-15. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TOMAŠOV, A.; DEJDAR, P.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P. Physical fiber security by the state of polarization change detection. In Fiber Optic Sensors and Applications XVIII. 12105. Orlando, Florida, USA: International Society for Optics and Photonics, 2022. s. 1-6. ISBN: 9781510650862.
  Detail | WWW

  DEJDAR, P.; TOMAŠOV, A.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. Vibration Caused by Train Detection Using State-of-Polarization Changes Measurement. In Fiber Optic Sensors and Applications XVIII. SPIE - International Society for Optics and Photonics, 2022. s. 47-51. ISBN: 978-1-5106-5086-2.
  Detail | WWW

  HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; DEJDAR, P.; MOKRÝ, O.; RAJMIC, P.; ČÍP, O. Prezentace FiberRisks Workshopu 2022. Brno: VUT Brno, 2022. s. 1-100.
  Detail | WWW

  RUŽIČKA, M.; DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; TOMAŠOV, A. Ochrana optických kabelových tras pomocí detekce změny polarizace. Sborník příspěvků multioborové konference LASER 62. Ústav přistrojové techniky AVČR, v.v.i. Královopolská 147, 612 64 Brno, 2022. s. 74-75. ISBN: 978-80-87441-31-2.
  Detail | WWW

  MÜNSTER, P.; DEJDAR, P.; HORVÁTH, T. Optical Fiber Sensor Systems for Data Infrastructure Protection. Barcelona, Spain: IFSA Publishing, S. L., 2022. s. 173-176.
  Detail

  HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P. Workshop on Horizon Europe CL3 Join Project. 2022.
  Detail

  RUŽIČKA, M.; DEJDAR, P.; JUREK, M.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. Citlivost detekce vibrací v závislosti na dílčích parametrech zapojení polarizačního analyzátoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 24, č. 3, s. 102-107. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  HORVÁTH, T.; TOMAŠOV, A.; MÜNSTER, P.; DEJDAR, P.; OUJEZSKÝ, V. Unsupervised Anomaly Detection Using Bidirectional GRU Autoencoder Neural Network for PLOAM Message Sequence Analysis in GPON. In 2022 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME 2022). Malé, Maldives: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022. s. 1-5. ISBN: 978-1-6654-7095-7.
  Detail | WWW

  RUŽIČKA, M.; JABLONČÍK, L.; DEJDAR, P.; TOMAŠOV, A.; SPURNÝ, V.; MÜNSTER, P. Classification of Events Violating the Safety of Physical Layers in Fiber-optic Network Infrastructures. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 23, ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW

  DEJDAR, P.; ZÁVIŠKA, P.; VALACH, S.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. Image Edge Detection Methods in Perimeter Security Systems Using Distributed Fiber Optical Sensing. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 12, s. 1-13. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  RUŽIČKA, M.; JABLONČÍK, L.; DEJDAR, P.; MÜNSTER, P. Acoustic and Mechanical Vibration Sensor: New Approach for Monitoring of Fiber Optic Infrastructures. In Proceedings of the 2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Prague, Czech republic: IEEE, 2022. s. 276-279. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
  Detail | WWW

  TOMAŠOV, A.; DEJDAR, P.; CEM, A.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. Event classification from distributed interferometric sensor using neural network. In 27th International Conference on Optical Fiber Sensors. Alexandria, Virginia United States: Optica Publishing Group, 2022. ISBN: 978-1-957171-14-2.
  Detail | WWW

  MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; DEJDAR, P.; SKAJLO, E. Remote Pumping in Point to Multi-point Networks. Journal of Communications Software and Systems, 2022, roč. 18, č. 1, s. 54-62. ISSN: 1845-6421.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • Další publikace