Hloubková hardwarová detekce síťového provozu pasivních optických sítí nové generace v kritických infrastrukturách

Vítejte na stránkách OptoLabu

Realizae: 1. července 2019 - 31. prosince 2022

Originální stránka: https://starfos.tacr.cz/cs/project/VI20192022135

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Program: Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
Veřejná soutěž: Bezpečnostní výzkum České republiky 3 (SMV02018BV003)
Hlavní účastníci: DFC Design, s.r.o.
Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy: MV- 56155-7/OBVV-2019

Cíl projektu:

Opomíjenou součástí kritických infrastruktur jsou dnes výrazně se rozvíjející pasivní optické sítě typu XG-PON, které postupně dle obchodních analýz nahrazují GPON sítě. Cíl projektu je směřován na výzkum, návrh a vývoj aktivního síťového FPGA prvku, který umožní hloubkovou detekci přenášených struktur dat v optické přístupové a distribuční síti XG-PON pro rychlosti 10G na přenosovém protokolu XG-PON a vývoj API rozhraní pro tento aktivní síťový prvek s napojením na automatický report. (Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu Bezpečnostní výzkum České republiky je realizovaný v letech 2019 - 2022 se státní podporou 20 573 tis. Kč a zaměřením na oblast Computer hardware and architecture.)

Celkové uznané náklady: 22624 tis. Kč

Řešitelé: