Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur

Vítejte na stránkách OptoLabu

Realizae: 1. září 2015 - 31. srpna 2020

Originální stránka: https://starfos.tacr.cz/cs/project/VI20152020045

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Program: Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
Veřejná soutěž: Bezpečnostní výzkum České republiky 1 (SMV02015BV001)
Hlavní účastníci: CESNET, zájmové sdružení právnických osob<br>Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy: MV-90641-3/OBVV-2015

Cíl projektu:

Vláknová infrastruktura je naprosto esenciální pro naprostou většinu přenosů informace na větší vzdálenosti. To se samozřejmě týká i komunikacestátní správy, výzkumných organizací, bank, bezpečnostních složek nebo nemocnic. V dalších případech se také jedná o komunikaci kritickou, například řízení, zabezpečení. Také většina telefonních hovorů včetně přenosů mobilních hovorů na větší vzdálenosti probíhá po optických vláknech. Vláknová infrastruktura je ale velmi často ohrožována, jak při stavebních pracích (např. nekázní, chybami), ale také krádežemi vedení. Vlákna samotná lze ale použít přímo tak, že se stávají distribuovaným senzorem, a lze je využít pro detekci anomálií doprovázených vibracemi. Cílem projektu tedy je navrhnout a realizovat zabezpečovací systém, kde při vhodných konfiguracích mohou vlákna sloužit stále k primárnímu účelu, tedy k přenosu dat, a není nutné vyhrazovat zvláštní vlákna pro snímání anomálií. Mimo nezbytné funkce pro komunikaci státní správy je takto možné snímat anomálie dalších kritických infrastruktur např. ve vodiči vedení VVN, podél produktovodů, v náspech tratí nebo dálnic. Nový systém tedy přispěje ke zvýšení bezpečnost kritických infrastruktur. Díky včasné detekci možného narušení vláknové infrastruktury může dojítk odvrácení hrozeb narušení kritické infrastruktury, a tím ke zvyšování ochrany datových infrastruktur. (Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu Bezpečnostní výzkum České republiky je realizovaný v letech 2015 - 2020 se státní podporou 22 186 tis. Kč a zaměřením na oblast Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika.)

Celkové uznané náklady: 22214 tis. Kč

Řešitelé: