Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur

Vítejte na stránkách OptoLabu

Realizae: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2020

Originální stránka: https://starfos.tacr.cz/cs/project/VI20172020067

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Program: Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
Veřejná soutěž: Bezpečnostní výzkum České republiky 2 (SMV02017BV002)
Hlavní účastníci: PROFIcomms s.r.o.<br>Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky<br>Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy: MV-113626-3/OBVV-2016

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj funkčních průmyslových textilií s optickými senzorickými prvky pro snímání a měření fyzikálních veličin jako je teplota, tlak, mechanické deformace, chemické změny apod. Včasná detekce stavu a případných změn měřených veličin může zamezit nežádoucím situacím, jako jsou např. havárie v chemickém průmyslu, energetice nebo strategicky významných objektech. Systém tak nalézá významné uplatnění v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur. (Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu Bezpečnostní výzkum České republiky je realizovaný v letech 2017 - 2020 se státní podporou 22 157 tis. Kč a zaměřením na oblast Senzory, čidla, měření a regulace.)

Celkové uznané náklady: 24093 tis. Kč

Řešitelé: